TARVA on yleisnimi turvallisuusvaikutusten arviointiohjelmistoille (Turvallisuusvaikutusten ARviointi VAaikutuskertoimilla), jotka perustuvat ns. empiirisellä Bayesin menetelmällä laskettuun nykytilan turvallisuusarvioon ja toimenpiteiden kansainvälisesti tutkittuihin vaikutustietoihin. Vuonna 2015 käytössä on maanteiden tarkasteluihin tarkoitetut versiot Suomesta ja Liettuasta sekä rautateiden tasoristeysten tarkasteluihin tarkoitettu versio Suomesta. Lisäksi olemassa on joitakin esittelyversioita.

 

Väylävirastoo Traficom VttSimsoft Oy