Päivittäiset arkistot: 26.5.2013


Tarva MT versio 5.1 on nyt käytettävissä -TARKISTA VERSIONUMERO!

Tarvan versio 5.0 on korvattu versiolla 5.1, jossa onnettomuushistoria on vuosilta 2008–2012 ja tie- ja liikennetiedot vuoden 2013 alun mukaisia. Samalla on päivitetty Tarvan sisällä kohdasta ”Apua” -> ”Mallit ja kertoimet” ladattavissa olevat onnettomuusmalli-, vakavuus- ja vaikutuskerrointiedot. Toimenpidetietoihin ei tehty muutoksia ja muutoinkin tiedot ovat vastaavanlaisia kuin versiossa 5.0 – […]