Tarva LC


Tarva LC on Suomen valtion rataverkon tasoristeysten turvallisuuden nykytilan ja toimenpiteiden turvallisuusvaikutusten arviointiin tarkoitettu ohjelma. Ohjelman käyttäjiä ovat Väylävirasto, Liikenne- ja viestintävirasto, ELY-keskukset ja näille tahoille konsulttitöitä tekevät asiantuntijat ja yritykset.

 

Tarva LC 6.5, Suomen tasoristeykset (URL: https://tarvalc6.myapp.info/tarvalc/)