Tarva LC


Tarva LC on Suomen valtion rataverkon tasoristeysten turvallisuuden nykytilan ja toimenpiteiden turvallisuusvaikutusten arviointiin tarkoitetu ohjelma. Ohjelma on tarkoitettu Liikenneviraston, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ja ELY-keskusten sekä niille konsulttitöitä tekevien käytöön.  

 

Tarva LC, Suomen tasoristeykset (URL: http://tarvalc.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html)