Tarva MT


Tarva MT on Suomen maanteiden turvallisuuden nykytilan ja toimenpiteiden turvallisuusvaikutusten arviointiin tarkoitettu ohjelma. Ohjelman käyttäjiä ovat Väylävirasto, ELY-keskukset ja näille tahoille konsulttitöitä tekevät asiantuntijat ja yritykset.

Tarva MT6, Suomen maantiet Tarva MT 6.0 (URL: https://tarvamt6.myapp.info/tarvamt/), otettu käyttöön 10.9.2018