Tarva MT


Tarva MT on Suomen maanteiden turvallisuuden nykytilan ja toimenpiteiden turvallisuusvaikutusten arviointiin tarkoitetu ohjelma. Ohjelma on tarkoitettu Liikenneviraston ja ELY-keskusten sekä niille konsulttitöitä tekevien käytöön.

Tarva MT6, Suomen maantiet Tarva MT 6.0 (URL: https://tarvamt6.myapp.info/tarvamt/), otettu käyttöön 10.9.2018

Tarva MT, Suomen maantiet Tarva MT 5.5 (URL: http://tarvamt.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html), poistetaan käytöstä syksyn 2018 aikana