Kirjallisuutta


Malin, F., Mesimäki, J., Peltola, H. & Silla, A. (2021) Turvallisuusvaikutusten arviointi vaikutuskertoimin – Tarva-ohjelman vaikutuskertoimien päivitys v. 2021 Helsinki. Väyläviraston julkaisuja 49/2021
https://julkaisut.vayla.fi/pdf12/vj_2021-49_turvallisuusvaikutusten_arviointi_web.pdf

 

Peltola, Harri; Rajamäki, Riikka & Luoma, Juha (2013) A tool for safety evaluations of road improvements. Accident Analysis and Prevention, Vol. 60, 2013, pp. 277-288
http://dx.doi.org/10.1016/j.aap.2013.04.008

 

Malmivuo, M., Peltola, H. (2004) Turvallisuusvaikutusten arviointi vaikutuskertoimin. Tarva-ohjelman vaikutuskertoimien määrittely. Helsinki, Tiehallinto, sisäisiä julkaisuja 1/2004.
https://julkaisut.vayla.fi/pdf/4000402-vvaikutuskerroinselv.pdf