Tarva MT versio 6.2. on otettu käyttöön 17.6.2020


Tarva MT versio 6.2 on otettu käyttöön keskiviikkona, 17.6.2020. Uuden version nettiosoite on: https://tarvamt6.myapp.info/tarvamt62/. Tuo osoite löytyy myös version 6.1 nettisivulta, joka säilyy toistaiseksi ennallaan (https://tarvamt6.myapp.info/tarvamt61/). Tarva 6.0 on poistettu käytöstä. 

Periaatteessa päivitys ei edellytä käyttäjältä muita toimenpiteitä, mutta on hyvä huomata, että tulokset saattavat päivityksen myötä hieman muuttua.  Jos uuden version käyttöönotossa kuitenkin on vaikeuksia, selainhistorian tyhjentäminen voi auttaa. Uusien versioiden käyttöönottoa ja ajankohtaisia tietoja Tarvan päivityksestä lisätään tiedon karttuessa sivulle: http://www.tarva.net/main/mt/yllapidon-tiedotteet-mt/

Uutta versiossa 6.2.

Versioon 6.2 on pyritty kehittämään edelleen Tarva TEN -versiossa käyttöön otettuja karttoja. Lisätietoja niistä löytyy käyttöohjeen sivuilta 25–28. Käyttöohjeen voi Tarvaan kirjautumisen jälkeen ladata kohdasta Raportit -> Lataa -> Käyttöohje. Lisäksi Tieosat-näkymään on lisätty tiedot: päätien palvelutaso, kustannusriski ja kustannustiheys sekä tieto siitä, millaisia nämä kustannukset ovat suhteessa muiden saman toiminnallisen tieluokan teiden kustannuksiin. Käytännössä tiet on sekä onnettomuuskustannusten riskin että tiheyden perusteella jaettu kymmeneen luokkaan, joihin kuhunkin kuuluu noin 10 % tiepituudesta. Siis jokainen tieosa sai kustannusriskin sekä kustannustiheyden perusteella luokkanumeron 1…10 – sitä suurempi luokkanumero, mitä suuremmat kustannukset verrattuna muihin saman tieluokan teihin.

HUOM: Kuten versiossa 6.1, myös version 6.2 toimenpidelistassa kohtaamisonnettomuuksille sekä luokan muut onnettomuuksille on mekaanisesti otettu käyttöön aiemmin auto-onnettomuuksille määritetyt vaikutuskertoimet ja vakavuuden muutoskertoimet. Versioon 6.3 vaikutuskertoimet on tarkoitus päivittää, mutta toistaiseksi erityisesti kohtaamisonnettomuuksien vähentämiseen tarkoitettujen toimenpiteiden arvioinnissa suositellaan käytettäväksi käyttäjän itse määrittämiä omia toimenpiteitä (käyttöohjeen sivu 17). Onnettomuusluokassa "kevyt" osallisena on ollut jalankulkija, polkupyörä tai mopo.

Siirtyminen versiosta 6.1 versioon 6.2

– Versiossa 6.2 toimivat sellaisenaan kaikki version 6.1 käyttäjätunnukset ja salasanat – mikäli käyttäjätunnuksen liittyvä sähköpostiosoite on yhä käytössä.   

– Versioon 6.2 on siirretty sellaisenaan kaikki 16.6.2020 versiossa 6.1 olleet suunnitelmat. Jos siirtymävaiheessa on ehditty tehdä uusia eräajoja, ne voidaan siirtää versioon 6.2 luomalla versiossa 6.1 eräajo ja ottamalla se käyttöön versiossa 6.2.

Kommentteja ja lisätietoja

Tiedot mahdollisista ongelmista ja kehittämistoiveista pyydetään lähettämään sähköpostilla: tarvamt@tarva.net