Tarva LC on päivitetty 16.5.2020


 

Tarva LC päivitys 2020

Tarva LC versio 6.2 on otettu käyttöön 16.5.2020. Periaatteessa päivitys ei edellytä käyttäjältä mitään toimenpiteitä, mutta on hyvä huomata, että tulokset saattavat päivityksen myötä hieman muuttua.

Jos uuden version käyttöönotossa kuitenkin on vaikeuksia, selainhistorian tyhjentäminen voi auttaa. Uusien versioiden käyttöönottoa ja ajankohtaisia tietoja Tarvan päivityksestä lisätään tiedon karttuessa sivulle: http://www.tarva.net/main/lc/yllapidon-tiedotteet-lc/. Lisäksi päivityksen valmistumisesta tiedotetaan rekisteröityneitä käyttäjiä sähköpostilla. 

Uutta versiossa 6.2.

Uudessa versiossa onnettomuusennusteen laadinnassa käytettyä mallinnus on päivitetty Väyläviraston julkaisussa 3/2020 (https://julkaisut.vayla.fi/pdf12/vj_2020-03_tasoristeysten_onnettomuusennusteet_web.pdf) ehdotetulla tavalla.

Kommentteja ja lisätietoja

Tiedot mahdollisista ongelmista ja kehittämistoiveista pyydetään lähettämään sähköpostilla: tarvalc@tarva.net

Tarva LC ylläpito