Tarva MT versio 5.4 on otettu käyttöön 16.6.2016


Tarvan versio 5.3 on korvattu versiolla 5.4, jossa onnettomuushistoria on vuosilta 2011–2015 ja tie- ja liikennetiedot vuoden 2016 alun mukaisia. Samalla on päivitetty Tarvan sisällä kohdasta ”Apua” -> ”Mallit ja kertoimet” ladattavissa olevat onnettomuusmalli-, vakavuus- ja vaikutuskerrointiedot. (HUOM: Selainten erilaisista asetuksista johtuen on hyvä tarkistaa, että näistä latautuu versio 5.4) Vinkki: IE:ssä Shift + CTRL + F5 saattaa auttaa.

Päivitys ei vaadi käyttäjältä erityisiä toimenpiteitä, mutta Tarvaan kirjautumisen yhteydessä on syytä varmistaa, että kirjautumisikkunan vasemmassa ylälaidassa näkyy versionumero 5.4. Mikäli näin ei ole, selaimelle pitää tehdä reload (IE:ssä F5 eli Refresh).

Tierekisteriosoitteiden muutosten suuren määrän vuoksi vanhoissa eräajoissa saattaa ilmetä tavallista enemmän punaisella merkittyjä virherivejä – ne eivät tule mukaan laskentaan ennen kuin niiden osoitteet on korjattu uusien tierekisteriosoitteiden mukaisiksi. 

Päivitystä yms. Tarva-asioita koskevia palautteita toivomme lähetettäväksi sähköpostilla osoitteeseen: tarvamt@tarva.net

 Seuraava päivitys on tarkoitus tehdä keväällä 2017.