Tarva MT versio 6.1. on otettu käyttöön 1.7.2019


Tarva MT versio 6.1 on otettu käyttöön maanantaina, 1.7.2019. Uuden version nettiosoite on: https://tarvamt6.myapp.info/tarvamt61/. Tuo osoite löytyy myös version 6.0 nettisivulta, joka säilyy toistaiseksi ennallaan (https://tarvamt6.myapp.info/tarvamt/). 

 

Periaatteessa päivitys ei edellytä käyttäjältä muita toimenpiteitä, mutta on hyvä huomata, että tulokset saattavat päivityksen myötä hieman muuttua.  Jos uuden version käyttöönotossa kuitenkin on vaikeuksia, selainhistorian tyhjentäminen voi auttaa. Uusien versioiden käyttöönottoa ja ajankohtaisia tietoja Tarvan päivityksestä lisätään tiedon karttuessa sivulle:

http://www.tarva.net/main/mt/yllapidon-tiedotteet-mt/

 

Uutta versiossa 6.1.

Versiossa 6.1 on otettu käyttöön Väyläviraston julkaisussa 33/2019 (Vakavat loukkaantumiset väyläviraston vaikutusarvioinneissa. Ehdotus arviointitavasta.) ehdotetut muutokset:

– henkilövahinko-onnettomuuksien ja kuolemien ohella arvioidaan myös vakavien loukkaantumisten määriä

– tarkastellut onnettomuusluokat ovat kohtaaminen, kevyt ja muut (aiemmin auto, kevyt ja eläin)

– HUOM: Nyt käyttöön otetussa toimenpidelistassa kohtaamisonnettomuuksille sekä luokan muut onnettomuuksille on mekaanisesti otettu käyttöön aiemmin auto-onnettomuuksille määritetyt vaikutuskertoimet ja vakavuuden muutoskertoimet. Toistaiseksi erityisesti kohtamaisonnettomuuksien vähentämiseen tarkoitettujen toimenpiteiden arvioinnissa suositellaan käytettäväksi käyttäjän itse määrittämiä omia toimenpiteitä (käyttöohjeen sivu 17).

 

Lisäksi ensimmäinen versio Tarva-kartoista on otettu koekäyttöön (lisätietoja käyttöohjeen sivuilla 28–31).

 

Versiolla 6.0 tehtyjen suunnitelmien siirto versioon 6.1

Versioon 6.0 talletettuja eräajoja ei automattisesti siirretä versioon 6.1. Siirto onnistuu helposti, kun (i) versiossa 6.0 suunnitelma tallennetaan eräajoksi (käyttöohjeen sivu 5), (ii) tekstieditorissa poistetaan suunnitelman ensimmäisellä rivillä oleva päivämäärä (alla olevassa esimerkissä kursivoitu teksti 20180831) ja (iii) eräajo tuodaan version 6.1 suunnitelmaksi. Tällöin Tarva ottaa automaattisesti käyttöön uusimman toimenpidelistan, jonka päivämäärä versiossa 6.1 on 20190624. Vaihtoehtoisesti tuon punaisella merkityn voi suoraan muokata em. päivämääräksi. HUOM: Koska omissa toimenpiteissä määritetään erikseen vakavuuden muutoskerroin kuolemille ja vakaville loukkaantumisille, omia toimenpiteitä ei voi siirtää versiosta 6.0 versioon 6.1, vaan omat toimenpiteet pitää luoda erikseen uudessa versiossa.

Esimerkki eräajosta:

!'Testi' 'Esimerkki tiedonsiirtoon' 20180831

#Toimenpideosio

#Omien toimenpiteiden osio

#Muutoskertoimet

 

Kommentteja ja lisätietoja

Tiedot mahdollisista ongelmista ja kehittämistoiveista pyydetään lähettämään sähköpostilla: tarvamt@tarva.net