Tarva MT vuosipäivitys 2022 jätetään tekemättä – versio 6.3 käytössä edelleen


Velhon käyttöönottoon liittyvien muutostöiden vuoksi Tarva MT vuosipäivitystä 2022 ei tehdä lainkaan. Peruste tähän on se, että päivitykseen tarvittavaa lähtödataa ei ole pystytty muodostamaan.

Tarva MT versio 6.3. pidetään edelleen normaalisti käytössä ja sen turvallisuuden nykytilatieto on paras käytettävissä oleva tieto. Käytännössä ongelmia saattaa tulla lähinnä muuttuneiden tierekisteriosoitteiden kohdalla, mutta periaatteessa laskenta onnistuu käyttämällä vuoden 2021 alun tierekisteriosoitteita.    

Mahdollinen palaute ja kysymykset Tarva MT:stä pyydetään lähettämään sähköpostilla: tarvamt@tarva.net

Pahoittelemme vuosipäivityksen tekemättä jäämisestä mahdollisesti aiheutuvia ongelmia, Tarva MT ylläpito