Raportit


Harri Peltola & Satu Innamaa (2020)TEN-tieverkon turvallisuus Suomessa 2019. Harri Peltola & Satu Innamaa. Väyläviraston julkaisuja 6/2020.

https://julkaisut.vayla.fi/pdf12/vj_2020-06_ten-tieverkon_web.pdf

 

Harri Peltola, Jukka Ristikartano, Fanny Malin & Kimmo Heikkilä (2019) Vakavat loukkaantumiset Väyläviraston vaikutusarvioinneissa. Ehdotus arviointitavasta. Väyläviraston julkaisuja 33/2019.

https://julkaisut.vayla.fi/pdf12/vj_2019-33_vakavat_loukkaantumiset_web.pdf

 

Peltola, Harri; Rajamäki, Riikka & Luoma, Juha (2013) A tool for safety evaluations of road improvements. Accident Analysis and Prevention, Vol. 60, 2013, pp. 277-288

http://dx.doi.org/10.1016/j.aap.2013.04.008

 

Jasiüniene, Vilma; Cygas, Donatas; Ratkeviciüte, Kornelija & Peltola, Harri (2012) Safety ranking of the Lithuanian road network of national significance. Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, vol. 7, 2, ss. 129 – 136.

http://www.bjrbe.vgtu.lt/volumes/en/volume7/number2/08.php