Tarva MT


Tarva MT on Suomen maanteiden turvallisuuden nykytilan ja toimenpiteiden turvallisuusvaikutusten arviointiin tarkoitettu ohjelma. Ohjelman käyttäjiä ovat Väylävirasto, ELY-keskukset ja näille tahoille konsulttitöitä tekevät asiantuntijat ja yritykset.

Tarva MT 6.5, Suomen maantiet Tarva MT 6.5 (URL: https://tarvamt6.myapp.info/tarvamt65/), otettu käyttöön 22.6.2023