Tarva MT


Tarva MT on Suomen maanteiden turvallisuuden nykytilan ja toimenpiteiden turvallisuusvaikutusten arviointiin tarkoitettu ohjelma. Ohjelman käyttäjiä ovat Väylävirasto, ELY-keskukset ja näille tahoille konsulttitöitä tekevät asiantuntijat ja yritykset.

Tarva MT 6.2, Suomen maantiet Tarva MT 6.2 (URL: https://tarvamt6.myapp.info/tarvamt62/), otettu käyttöön 16.6.2020