Tarva LC on päivitetty 30.12.2014


Tarva LC:n versio 5.2 on otettu käyttöön. Periaatteessa päivitys ei edellytä käyttäjältä mitään toimenpiteitä, mutta on hyvä huomata, että tulokset saattavat päivityksen myötä hieman muuttua ja:

– jos Tarva LC toiminnassa esiintyy jotain poikkeavaa, kannattaa tarkistaa, että uusi versio on latautunut automaattisesti (versionumero 5.2. näkyy aloitusnäytöllä) ja tehdä tarvittaessa näytön päivitys (IE:ssä F5 eli Refresh)

– jos aiemmin tallennetun suunnitelman määrittelyt-välilehdellä jokin toimenpiderivi näkyy punaisena, se luultavasti tarkoittaa, että joku laskennassa käytetty tasoristeys on poistettu käytöstä, osoite muuttunut tms. Kyseinen toimenpiderivi tulee korjata muokkaamalla sitä uuden tilanteen mukaiseksi esimerkiksi toimenpideriviä kaksoisklikkamalla ja tarpeen mukaan muokkaamalla (poistetuille tasoristeyksille ei voida määrittää toimenpiteitä).

Versio 5.2. sisältää tasoristeystiedot syksyn 2014 tilanteessa ja onnettomuustiedot vuoteen 2013 asti.  Seuraava päivitys on tarkoitus tehdä keväällä 2015.

Hyvää Uutta Vuotta 2015, Tarva administraattorit

Tämä on 16.12. päivityksestä kirjattu ennakkotieto "Tarva LC päivitys joulun välipäivinä": Tarva LC päivitetään joulun ja vuoden 2014 lopun välillä versioon 5.2.  Käyttäjän ei tarvitse tehdä mitään päivityksen vuoksi, vaan uusi versio tulee automaattisesti käyttöön päivityksen jälkeen Tarva LC:tä käynnistettäessä. Tämä tiedote päivitetään, kun päivitys on tehty.

Tarvan administraattorit toivottavat Rauhallista Joulunaikaa!