Tarva LC on päivitetty versioon 5.6.


Tarva LC:n versio 5.6 on otettu käyttöön 4.7.2018. Periaatteessa päivitys ei edellytä käyttäjältä mitään toimenpiteitä, mutta on hyvä huomata, että tulokset saattavat päivityksen myötä hieman muuttua ja:

– jos Tarva LC toiminnassa esiintyy jotain poikkeavaa, kannattaa tarkistaa, että uusi versio on latautunut automaattisesti (versionumero 5.6. näkyy aloitusnäytöllä) ja tehdä tarvittaessa näytön päivitys (IE:ssä F5 eli Refresh). Vastaavasti Firefox ja Chrome saattavat vaatia välimuistin tyhjennyksen 

– jos aiemmin tallennetun suunnitelman määrittelyt-välilehdellä jokin toimenpiderivi näkyy punaisena, se luultavasti tarkoittaa, että joku laskennassa käytetty tasoristeys on poistettu käytöstä, osoite muuttunut tms. Kyseinen toimenpiderivi tulee korjata muokkaamalla sitä uuden tilanteen mukaiseksi esimerkiksi toimenpideriviä kaksoisklikkamalla ja tarpeen mukaan muokkaamalla (poistetuille tasoristeyksille ei voida määrittää toimenpiteitä)

Versio 5.6. sisältää tasoristeystiedot vuoden 2018 alun tilanteessa ja onnettomuustiedot vuoteen 2017 asti. Tasoristeystunnus on sama kuin tasoristeysrekisterissä ja se näkyy sekä Rataosat –näytöllä että Tasoristeysten turvallisuus –raportilla. Numeromuotoinen Inve-id on säilytetty ennallaan. 

Seuraava tietopäivitys on tarkoitus tehdä keväällä 2019. Lisäksi tiettoturvallisuudeltaan parannettu ohjelmaversio 6.0 on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2018 loppuun mennesssä (samat tasoristeystiedot kuin versiossa 5.6).