Tarva MT versio 5.1 on nyt käytettävissä -TARKISTA VERSIONUMERO!


Tarvan versio 5.0 on korvattu versiolla 5.1, jossa onnettomuushistoria on vuosilta 2008–2012 ja tie- ja liikennetiedot vuoden 2013 alun mukaisia. Samalla on päivitetty Tarvan sisällä kohdasta ”Apua” -> ”Mallit ja kertoimet” ladattavissa olevat onnettomuusmalli-, vakavuus- ja vaikutuskerrointiedot. Toimenpidetietoihin ei tehty muutoksia ja muutoinkin tiedot ovat vastaavanlaisia kuin versiossa 5.0 – lukuun ottamatta sitä, että tietokantaan on lisätty E-tien numerot ja Tern-numerot (näkyvät Tieosat -taulukossa sekä NSR-raportilla).

Päivitys ei vaadi käyttäjältä mitään toimenpiteitä. Suuria muutoksia Tarvalla saataviin tuloksiin ei version vaihdoksen vuoksi ole odotettavissa, joten on sovittu, että vanhaa versiota ei jätetä käyttöön uuden version rinnalle.

Sisääkirjautumisen yhteydessä on syytä varmistaa, että kirjautumis-ikkunan vasemmassa ylälaidassa näkyy versionumero 5.1. Mikäli näin ei ole, selaimelle pitää tehdä reload (IE:ssä F5 eli Refresh).

Päivitystä yms. Tarva-asioita koskevia palautteita toivomme lähetettävänä sähköpostilla osoitteeseen:
tarvamt@tarva.net